Dette er status for nyskolen

Innen 31. desember i år skal Indre Fosen kommune etter planen overlevere skoletomten på havna i Vanvikan til Trøndelag fylkeskommune.

Her skal etter planen den nye videregående skolen stå høsten 2022.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Allerede i løpet av våren bør man starte med utfylling av størsteparten av småbåthavna, ifølge bygge- og eiendomssjef Rune Venås i fylkeskommunen.