Restaurant har mistet skjenkebevillingen

Restaurant Sjøsiden i Lysøysund i Bjugn har mistet skjenkebevillingen. Det hele beror på en forsinket vandelsattest, hevder driverne av stedet.

Restaurant Sjøsiden i Bjugn har mistet skjenkebevillingen. Her er driver Grimur Vilhelmsson sammen med tidligere daglig leder, Heidi Berre Nes. Nes trakk seg ut av virksomheten i oktober i fjor. Bildet er tatt under åpninga i september 2018.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Det var formannskapet i Bjugn som vedtok å inndra stedets servering- og skjenkebevilling med øyeblikkelig virkning i slutten av januar.