Fosningene tar det med ro

Stedvis glatte veger og lumsk føre har øyensynlig ikke medført hendelser som har kommet politiet for øre.
Nyheter

Sjøl om det er meldt om glatte veger på en del strekninger på Fosen, har det tilsynelatende gått bra. Operasjonsleder Svein Åkervik finner ingen hendelser fra fredag og natt til lørdag i loggen.

– Det har kommet inn en del meldinger om trafikkhendelser andre steder i fylket, men ikke fra Fosen, sier operasjonsleder Svein Åkervik.