Derfor overtar fylkeskommunen fiskerihavnene

Trøndelag fylke vil fra neste år være ansvarlig for forvaltninga av de 16 fiskerihavnene på Fosen.

Uthaug fiskerihavn er en av de 16 havnene som Kystverket har valgt å beholde i Fosen.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Vedlikeholdsansvar for statlige kaier i Trøndelag tilligger i dag Kystverkets region Midt-Norge. Nå har Kystverket sendt en påminnelse til kommunen i Fosen om deres ansvar for vedlikehold på kaiene som er i de 16 fiskerihavnene. Kommunene har fått frist til 24. februar med å svare på henvendelsen.

Anskrik

Noen kommuner har påtatt seg fullt vedlikehold. Dokumentasjon på ansvaret i de enkelte tilfeller gjenfinnes i vedlikeholdserklæringer, kommunestyrevedtak og tilhørende korrespondanse. Kystverket ber kommunene gjøre anskrik hvis de har innspill eller kommentarer. Det gjelder også om de mener at de ikke har tatt på seg vedlikeholdsansvar for kaiene. I så fall bes de kontakte Kystverket skriftlig for å få ei avklaring.

Forvaltningsansvaret

I Ørland er det to havner og disse er Uthaug og Garten, i Bjugn gjelder det Dypfestvågen og Høybakken. Åfjord har Flatholmsundet i Stoksund og Linesøya.  Roan har fiskerihavner på Kiran, i Kråkøysundet og på Roan. Strand, Sætervika, Vingsand og Yttervågen er de fire fiskerihavnene i Osen kommune. Indre-Fosens fiskerihavner er Røberg, Råkvåg og Sivertsvik. Kystverket har nylig hatt en gjennomgang av hvilke fiskerihavner som skal beholde denne statusen. Et eksempel er Ratvika fiskerihavn i Åfjord. Der ble havna, etter en runde med avklaringer, solgt til Ratvik Havn og Båtforening.

Retningslinjer

Retningslinjene for avhending av statlige eiendommer er fastsatt av Stortinget og departementet. Interessenter som kunne tenke seg å overta havna ble kontaktet. Kommunen sa fra seg retten til å overta, og da ble båtforeninga kontaktet. De fikk kjøpe anlegget for 900 000 kroner. Prosessen ved avhending av ikke næringsaktive fiskerihavner starter med en vurdering av om havna fortsatt skal brukes til fiskeriformål. Denne prosessen begynte i 2016.

Vedlikeholdet

Kystverket har gjennomført møter med landets fylkeskommuner vedrørende overføring av forvaltningsansvaret for statlige fiskerihavner til fylkeskommunene fra 2020.

Kystverket (og tidligere Statens Havnevesen) har opp gjennom tidene bygget kaier i fiskerihavner. En forutsetning for at kaiene ble bygget, ifølge Kystverket, var at kommunene påtok seg vedlikeholdsansvaret for dem. Kystverket legger til grunn at kommunene har påtatt seg dette ansvaret. Innholdet i vedlikeholdsansvaret varierer fra kommune til kommune og fra havn til havn. Som hovedregel har kommunene påtatt seg lettere eller enklere vedlikehold. Større eller tyngre vedlikehold har tilligget staten.


LES MER:


Her blir Inge rammet av tsunami – på Fosen

Alt gikk ikke helt etter planen da en stor salve skulle sprenges i forbindelse med veiarbeidet ved Gartnesodden i Åfjord i titida søndag formiddag.Ga støtte til motor, kran, fryser og gris

Roan formannskap som næringsfondsstyre har innvilget tre søknader om støtte fra næringsfondet.

  

Synes byråkratikverna maler langsomt:

– Burde ha skjedd i går

 

 

 Denne havna blir trolig utvidet

Det ligger an til at fiskerihavna på Strand utvides.