Rekordstor økning i vindkraftproduksjonen: Fosen spesielt viktig

Vindkraftproduksjonen økte med hele 36 prosent fra 2017 til 2018. Dette er det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Roan vindpark begynte å produsere strøm for fullt i fjor høst. Fra 2020 vil den årlige vindkraftproduksjonen på Fosen etter planen være nesten like stor som Norges samlede vindkraftproduksjon i 2018.  Foto: Petter Bueng

Nyheter

Vindkraftproduksjonen tilsvarte i 2018 gjennomsnittsforbruket til omtrent 240.000 husholdninger. Ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) må den rekordhøye produksjonen ses i sammenheng med flere nye vindparker de siste årene.

- Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017 og utsikter til enda høyere investeringer for 2018 og 2019 trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon også fremover, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i SSB.

Fosen

Spesielt viktig er utbyggingen av vindparken på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet oppstart innen 2020 og at den årlige vindproduksjonen i parken vil ligge på 3,6 TWh (terrawattimer) – noe som er nesten like mye som den samlede vindkraftproduksjonen i 2018.

Økt strømbruk

Selv om vindkraften øker mye, er fremdeles vannkraft dominerende i kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 95 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2018, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent. Sammenlignet med 2017 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 0,7 prosentpoeng.

Det totale bruttoforbruket av strøm økte med 1,9 prosent fra 2017 til 2018 og er det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Det var en økning i strømforbruk for alle forbruksgruppene i 2018.

Vindparkene

Roan vindpark er den eneste av vindparkene på Fosen som er ferdigstilt og normal produksjon. Den er i dag Norges største vindpark. Der begynte strømleveransene i fjor høst.

I år skal etter planen Storheia vindpark stå ferdig rundt kommunegrensen mellom Bjugn og Åfjord. Den vil da ta over som Norges største vindpark.

I 2020 skal Harbakfjellet vindpark i Åfjord kommune og Kvenndalsfjellet vindpark samme sted stå ferdig.

En femte vindpark på Fosen skal etter planen ha byggestart i løpet av året. Sørmarkfjellet vindpark i Osen og Flatanger kommuner skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2021.