- Tonen i forhandlingene er veldig god

To av fem gjenværende beboere på Sjølyst bosenter har nå takket ja til å flytte til andre omsorgsboliger.

Sjølyst bosenter  Foto: Audun Fegran Kopperud

Nyheter

Ordfører Steinar Saghaug (H) i Indre Fosen kommune forteller at han opplever dialogen med Stiftelsen Sjølyst bosenter som konstruktiv og løsningsorientert, hva gjelder overtakelse av eiendommen, før den planlagte byggingen av ny videregående skole på havna i Vanvikan. Sjølyst bosenter er en av tre eiendommer som trolig må vike, når skolen etter planen skal bygges.