Disse får kulturstøtte

Indre Fosen kommunes kulturfond har hatt tildelingsmøte og fordelt støtte. Sju søknader kom inn.

Heim Festival arrangeres i Hasselvika.  Foto: arkiv

Nyheter

Fem av søknadene fikk innvilget støtte på til sammen 100.000 kroner.

Festival

Heim Festival 2019 ved Eirik Brevik har søkt om 100.000 kroner.

Kulturfondet har innvilget 25.000 kroner i støtte til festivalen i Hasselvika.

Huskonsertene

Huskonstertene i Rissa ved Ellen Lindquist har søkt om støtte på 50.000 kroner. Målet er å tilby 12 huskonserter av høy kunstnerisk kvalitet og med en miks av ulik musikk.

Kulturfondet har bevilget Huskonsertene 15.000 kroner i støtte.

Korps

Mælan skolekorps «40 års jubileum» ved Liv Nancy Husby har søkt om 67.500 kroner i støtte til jubileumskonsert, jubileumsseminar og festmiddag for påmeldte gjester.

Søknaden imøtekommes med 20.000 kroner.

Stadsbygd skolekorps ved Andreas Tinglum har søkt om 20.000 kroner i støtte til kjøp av instrumenter.

De innvilges 15.000 kroner.

Dans

The future Dance Company ved Anne Halonen har søkt om 20.000 kroner i støtte til et nyopprettet prosjektkompani for barn og unge mellom 8 og 12 år. Kompaniets mål er å fremheve og videreutvikle unge dansere med sterkt potensiale og læringslyst. Søknaden har fått 10.000 kroner i støtte.

Lyrikk

Den siste søknaden er til komposisjon av lyriske tekster ved Margrethe Aas som har søkt om 50.000 kroner. Tildelingen ble på 15.000 kroner.