Helse- og omsorgssjefen vil presisere tallene i helse- og omsorgsbudsjettet

Budsjettet øker med 6 millioner kroner, men det skal likevel spares inn 9 millioner kroner.

Helse- og omsorgssjef Hilde Anhanger Karlsen.  Foto: arkiv

Nyheter

Helse- og omsorgssjef i Indre Fosen kommune, Hilde Anhanger Karlsen, ønsker å forklare tallene innenfor helse- og omsorgsbudsjettet i Indre Fosen kommune, etter oppslaget om hjemmesykepleien.