Derfor går det likevel tomme ferjer over fjorden

Fylkesutvalget har vedtatt at de tomme ferjeturene i sambandet Brekstad – Valset skal fylles med biler og passasjerer.

Nye ferjer ble satt i drift i sambandet Brekstad - Valset fra nyttår.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Likevel går det en tom ferje fra Brekstad klokken 05.30 om morgenen og fra Valset klokken 23.00 om kvelden i ukedagene etter nyttår.