Stenger fylkesvei hele helga

Bilister som farter mye langs fylkesvei 723 utover mot Stoksund i Åfjord kommune må belage seg på mye veistenging i tiden fremover.

Gartnesodden.  Foto: Olaf Rovik/Statens vegvesen

Nyheter

Det er veiarbeidet i svingen ved Gartnesodden sør for Stoksund som er årsaken til dette.

- Vi starter nå opp igjen med arbeidene på fv. 723 ved Gartnesodden og dette vil påvirke fremkommeligheten for alle trafikanter. For å gjennomføre anleggsdriften blir det behov for flere vegstenginger de kommende ukene, sier byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Stengeregime

Statens vegvesen legger opp til følgende stengeregime:

Uke 2,3 og 4

«I uke 2, 3 og 4 vil fv. 723 bli periodevis stengt ved Gartnesodden i tidsrommet kl. 1200-1415 og kl. 1615-1715 mandag - torsdag

Det kan også bli perioder med kvelds-/nattestenginger der vegen stenges fra kl. 1930–2130 og nattestengt fra kl. 2230-0530.

Behov for stenging vurderes fortløpende og vil bli varslet via SMS senest kl. 1200 dagen før», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Uke 5

«I begynnelsen av uke 5 vil asfalten bli fjernet og det vil pågå kvelds-/nattarbeid med boring og forberedende arbeider. Det kan bli behov for stenginger på dagtid også i denne perioden. Dette vil bli varslet via SMS på vanlig måte», opplyser vegvesenet.

Stengt vei første helga i februar

«Fra kl. 00.00 natt til lørdag 2. februar til mandag 4. februar kl. 0630 vil fv. 723 ved Gartnesodden være helt stengt for trafikk», skriver Statens vegvesen i pressemeldingen.

- Det vil pågå arbeid på stedet med boring, sprenging og massetransport kontinuerlig i denne perioden frem til vegen kan åpnes for trafikk. Det vil bli fysisk umulig å passere med kjøretøy i denne perioden, sier byggeleder Rovik.

Ny stenging mandag

«Hvis det vurderes som forsvarlig, vil vegen bli åpnet for trafikk fra mandag 4. februar kl. 0630 til kl. 0845. Vegen stenges deretter for trafikk igjen frem til kl. 1500. Fra kl. 1500 til kl. 1630 vil vegen være åpen for trafikk, men stenges på nytt fra kl. 1630 til kl. 2130 hvis behov», opplyser vegvesenet i meldingen.

Statens vegvesen legger opp til at skolebussen skal kunne passere.

- Øvrig kollektivtrafikk blir innstilt på mandag 4. februar, sier Rovik i pressemeldingen.

Beredskap

Vegvesenet opplyser om at de vil sende ut en statusmelding på SMS søndag 3. februar cirka klokken 18.00.

- Beredskapspersonell som lege og dyrlege kan kontakte anlegget på beredskapstelefon og gå til fots gjennom anlegget og bli hentet på Stokksundsiden. Åfjord kommune, AMK, brannvesen og politi har fortløpende vurdering hvordan de kan ivareta beredskapen ut fra de begrensningene på fremkommelighet som dette medfører, sier Rovik i pressemeldingen.

Vindkraftutbyggingen

Utbedringen i svingen ved Gartnesodden er nødvendig for at det skal være mulig å frakte vindturbinene landeveien fra Monstad i Åfjord og utover mot Stoksund og Harbakfjellet.

Vindparken på Harbakfjellet er under bygging. Man har nå bygd vei til topps på fjellet og internveiene begynner å ta form. Vindturbinene skal fraktes til topps først sommeren neste år. På høsten vil parken stå ferdig.