- Det var ikke et enstemmig vedtak

Flertallet i idrettsrådsstyret går for å legge om dekket på Gryta fremfor å bytte ut gresset på Ørland stadion med kunstgress. Siste ord er imidlertid ikke sagt. Nå skal formannskapet behandle saken.

Kunstgressbanen på Gryta  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Mandag kveld var det både medlemsmøte og styremøte i idrettsrådet i Ørland kommune. Agendaen var hvilket idrettsanlegg som skulle prioriteres for oppgradering. 13. desember vedtok kommunestyremøtet at 10 millioner kroner skulle bevilges til oppgradering av enten Ørland stadion eller kunstgressbanen på Gryta.