- Det er kun motorsykkel som ikke får rabatt på de nye ferjene

For både biler og el-biler kan AutoPASS-avtaler inngås på de nye ferjene, men for motorsyklister er situasjonen annerledes.

«MF Vestrått» er sammen med «MF Austrått» en av to nye hybridferjer på Brekstad-Valset-sambandet  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

1.januar startet de nye ferjene å gå på sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset. På begge sambandene er AutoPASS blitt tatt i bruk som betalingsløsning.