Se Fosen-oversikt: På denne skolen trives elevene best

- Skolen er såpass liten. Dette fører til at alle kjenner alle, og det blir like naturlig for oss elever å hilse på ledelsen og andre ansatte som det er for oss å hilse på venner og medelever, sier leder og nestleder i elevrådet.

Hanne Bugten Aune og Stine Bakke mener at skolens størrelse bidrar positivt til trivselen blant elevene på Rissa videregående skole.   Foto: Privat

Nyheter

Tall fra Elevundersøkelsen viser at det er elevene ved Rissa videregående skole og Åfjord videregående skole som trives best.