- Der faller bygningen sammen. Det er helt forferdelig

Dag Balavoine ved Vallersund gård sto og så på at brygga på gården falt sammen mens han snakket med Fosna-Folket.

  Foto: Aksel Sjøli

Nyheter

- Der faller bygningen sammen. Det er helt forferdelig. Helt grusomt, sa han tydelig preget på telefon til Fosna-Folket klokken 18.25 søndag kveld.