«Bli du boan i Osen og Roan?»

- Mange har et positivt forhold til oppvekstkommunen

Seniorrådgiver Even Høydahl i Statistisk sentralbyrå mener svarene i Fosna-Folkets undersøkelse viser at forholdsvis mange utflyttede ungdommer fra Roan og Osen har et positivt forhold til oppvekstkommunen.
Nyheter

7 av 10 som gikk ut ungdomsskolen i Roan og Osen i årene 2011-2015, er i dag utflyttet.