Kommunalsjef-striden: – Alle har hatt anledning til å uttale seg

Flere ansatte i oppvekstsektoren i Ørland kommune kaller ansettelsesprosessen av ny kommunalsjef «uryddig» og «lite informativ». Uberettiget kritikk, mener Øyvind Wiger-Haraldsvik og Ann-Berit Nervik.

De ansattes representanter i prosjektstyringsgruppa, Ann-Berit Nervik og Øyvind Wiger-Haraldsvik, mener prosessen rundt ansettelser av kommunalsjefer har vært ryddig.   Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Rektor Arild Kotte ved Ørland ungdomsskole, rektor Gunn Eva Haug ved Opphaug skole, konstituert rektor Johannes Killingbergtrø ved Brekstad barneskole, styrer Hege Hunshamar ved Futura barnehage og styrer Marita Steen ved Borgen barnehage står bak brevet som ble sendt til prosjektleder Emil Raaen 27. november.