Tviler på ja til flere vindmøller

Nylig orienterte ordfører Vibeke Stjern (Ap) formannskapet om arbeidet om nasjonal rammeplan for vindmølleutbygging. – Vi har ikke sendt noe høringsuttalelse. Fristen er ikke før langt over nyttår, sier Stjern.
Nyheter

Stjern tok opp saken fordi flere borgere hadde kontaktet henne for å få vite om Åfjord har sendt noen høringsuttalelse.

Bakgrunnen for dette er at regjeringa har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å levere et utkast til en «Rammeplan for vindkraft». Denne skal angi områder der slike kraftverk kan lokaliseres og likeledes peke ut områder som skal vernes mot utbygging. 

– Vi har gjort vedtak som sier noe om dette i kommunestyret. Det vi har sagt er at vi i Åfjord har tatt vår andel av belastninga på dette området, sier Stjern.

Høringa

Stjern opplyser at høringa som skal gjennomføres har frist uti april en gang. NVE har sendt ut forespørsler til kommunene for å få oppdaterte data om arealene som skal legges til grunn når rammeplanen skal lages. Noen kommuner har valgt å kommentere hva de mener om utbygging av egne områder.

– Jeg er blitt spurt hvorfor ikke Åfjord har uttalt seg. Det er fordi vi skal gjøre dette når arbeidet med den egentlige høringa starter, sier arbeiderpartiordføreren.

Nok

Stjern sier hun er trygg på at det Åfjord har påtatt seg av avsetting av areal er mer enn nok.

– Dette må vi kunne si noe om i arealplanen. Vi må være tydelige på at det ikke skal bygges ut mer, sier Stjern.

Årsaken til at dette spørsmålet kommer opp nå er at investorer ser at det er lønnsomhet i å investere i vindkraft.

– Vi må jobbe godt med den høringa som kommer i april, sier Stjern.


LES MER:


Vil at Ørland skal innføre eiendomsskatt før året er omme

Nykommunen risikerer å tape millioner dersom dagens Ørland kommune ikke «hasteinnfører» eiendomsskatt på kraftanlegg før årets slutt.

 

«Har vi ofret nok natur på Fosen nå, eller går dere inn for videre utbygging?»

«I kartene hos NVE ligger omtrent hele Fosen som et gunstig område for videre vindkraftutbygging. Jeg ser for meg at det ut fra en ren økonomisk begrunnelse vil være lett å konkludere med at siden den store overføringslinja også kommer tvers over Fosen, er det enkelt og billig å bygge ut videre», framholder Astrid Witsø i dette leserinnlegget.

 – Dette er et viktig gjennombrudd

FNs konvensjon mot rasediskriminering (CERD) vil ta opp vindkraftutbygginga på Fosen. – Dette har vi arbeidet for å få til å flere år. Når FN kommer inn, vil det ikke bli lett fortsette utbygging av vindkraftindustrien i samiske områder, sier Derås.