«Bli du boan i Osen og Roan?»

Sitter du med løsningen?

Siden krigen har folketallet i Osen og Roan nesten blitt halvert. Har du løsningen på hvordan nedgang kan snus til vekst?

Den røde linja viser hvor det må bygges vei dersom Sør-Roan og Stoksund-området skal bindes sammen. 

Nyheter

Ved å trykke på denne lenken kan du sende inn ditt forslag til hvordan Osen og Roan kan få flere innbyggere.

Forslag fra leserne

Fosna-Folket vil her fortløpende publisere de forslagene som leserne sender inn:

Sjur Vaage:

Har i alle mine år på vei utover til Hongsand drømt om en vei fra Stokksund til Skjøra.

Innflytter:

Det er lite lys å se i vinduene i mange bruk/småbruk omkring. Ikke rart, når kommunene har en så håpløst og rigid holdning til bo- og driveplikt. Ingen er tjent med nåværende holdning. Resultatet av nåværende ordning, ser vi alt for tydelig i dag..........forfall. Dagens ordning med bo-og driveplikt inspirerer ikke folk til å overta/kjøpe slike eiendommer. Kan ikke forstå annet at det må være bedre at folk får kjøpe småbruk uten å være bundet opp med konsesjon. Dagens holdning hos politikere, er gammeldags og nostalgisk. En holdning av en tid som aldri kommer tilbake. Begynn å se på hvor Osen og Roan ligger geografisk så skjønner de aller fleste at det må tenkes nytt og kreativt for å få folk utover. La gå at småbruk blir fritidshus, men det er da jaggu bedre at det er lys i vinduene. I tillegg drypper det noen kroner i komunekassa også. Ikke bare det, tilflyttning genererer også penger til det lokale næringsliv.

Anonym:

Ordne ett orntlig industriområde i Osen, og Ikke bygg ned dyrkajorda på strand retning holmen!

Osen må se på hva de har, og noe av det som gjør Osen til nettopp Osen er naturen, og da ordne industri rett i utsikt til de som bor på strand syns jeg er forkastelig!

Husk også på hvor viktig fjæra er, industri rett i fjæra, næi kommunestyret tænk dåkk om! Værn om de som faktisk tørr å satse på noe, og ikke bare gi støtte til fiskerne, ja, jeg syns det er topp, og kult med så moderne båter å bra arbeidsplasser, men 200 milioner investert i ett rederi blir mye mindre investering enn 10 milioner i ett enkeltmannsforetak, dere glemmer de andre, syns det er tøft at Osen sine flotte flinke bønder tørr å satse på framtida, klapp på skuldra.

Industri områder med mulighet for utvikling er en ting å satse på. Vei blir det jo ordning på nå, og det er bra. La folk bygge hus der de måtte ønske det og ikke kun i de såkalte byggefeltene, vil vi ha folk hit, så må de få bygge der de vil, og ikke bare sentrum og strand... Tørr å tænk nytt, og ikke så gammeldags!

Anonym:

Bygg vei mellom Nord -Skjøra og Syd-Skjør i Stoksund.

Jan Kjell Terning:

God infrastruktur er nødvendig om samfunn kan opprettholdes og utvikle seg. Med bakgrunn i rasfare og gjentatte veisperringer på vinterstid i Roan, er veinettet ikke holdbart for framtida.

Hvem vil bo eller reise til ei bygd der en kan bli ufrivillig fanget i dagevis? Når Roan nå er slått sammen med Åfjord, vil det bli nødvendig for innbyggerne, kommuneadministrasjonen og næringslivet å ha gode kommunikasjoner.

I gamle dager var det en farled over fjellet mellom Imsen og Skjøra. Politikerne burde se på denne - gjerne sammen med vindkraftutbyggerne. Vil tro at en slik veiløsning ville være i alles interesse.

Harald Andresen:

Minner om den såkalte kystvegplanen som jeg lanserte i 2007 - en hovedveg der hovedtyngden av folket i Fosen bor, og en flat veg hele strekningen Rørvik-Sund-Fevåg-Fru Inger Bru-Ottersbo-Botngård-Lysøysundet-Åfjordstrømmen Bru-Stoksund-Roan. Denne vegen vil gi oss et nytt Fosen med helt andre distanser i alle retninger.

Anonym:

Bygg vei mellom Osen og Jøssund/Flatanger. Da blir det muligheter for pukkværket som har vært under planlegging for mange år siden. Dette er 35 faste arbeidsplasser. Arbeidsplasser og hus er det viktigste. Selv om innbyggertallet er lavt så ville Osen ha store goder av å ha noen butikker, pol? Klesbutikk? Blomsterbutikk? Alt dette er arb.plasser samt et savnet tilbud.

Anonym:

Bygg vei mellom Roan (Nord-Skjøra) og Stoksund.

Bente Sandmo:

Jeg mener og har fremmet forslag i kommunestyret tidligere om å få bygge vei fra sør i Roan kommune og over til Åfjord kommune. Det kan være flere alternativer for gjennomfartsvei og over til Stokksund er et alternativ. Tror det ville ha fått store positive ringvirkninger for tungtrafikken/trafikken og næringslivet generelt i sørdelen av kommunen og tror vi vil få økt tilflytting til sørdelen.

Urinnvåner:

Bygg vei mellom Roan og Stokksund, bro over Åfjordsstrømmen i tillegg så vil hele kystregionen henge samen og åpne opp for ett større arbeidsmarked.

Innflytter:

Bygg vei mellom Roan og Stokksund.

Geir Inge Terning:

Få meir unger.

Anonym:

Folk kommer hvis det er arbeidsplasser der. Det er jo helt håpløst å få seg jobb på Fosen som går opp med å ha barn i barnehagen, og i tillegg må man skaffe seg hus. Legg til rette, så kommer folket..

Dramatisk nedgang

Osen og Roan er de eneste Fosen-kommunene som har hatt så å si sammenhengende befolkningsnedgang siden 1950-tallet.

I 1951 var det til sammen 3503 innbyggere i de to Fosen-kommunene.

I dag er det 1910 igjen.

Fødselsunderskudd

Både Roan og Osen har siden slutten av 1960-tallet slitt med fødselsunderskudd.

De siste ti årene har det dødd omtrent dobbelt så mange som det har blitt født.

Når det gjelder inn- og utflytting ser det nå noe bedre ut.

I tiårsperioden 2008-2017 var det 13 flere innflyttere enn utflyttere i Osen og Roan.

Det er første tiårsperiode siden 1951 at det skjer.

Årsaken til at inn- og utflyttingen nå går så å si i null, er først og fremst økt innvandring.

Fra 1998-2007 til 2008-2017 ble antall innvandringer til Osen og Roan tredoblet.

I Roan er det arbeidsinnvandrere, mens Osen har bosatt flere flyktninger.

Daler fortsatt

Til tross for den positive trenden på inn- og utflytting, fører fødselsunderskuddet til at folketallet i Osen og Roan likevel daler for hvert år.

Vet du hva som skal til for å snu trenden? Send oss ditt forslag.