Her skal de spille fotball under tak

Over nyttår begynner arbeidet med innredning av den nye idrettshallen i Åfjord. Den ble vedtatt i august og taket skal være på før juleferien starter. – Arbeidet har gått på skinner, sier personalsjef Svein Erik Aune i Stjern AS.

Arbeidet har gått på skinner, sier personalsjef Svein Erik Aune i Stjern AS.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Det var den lokale bedriften Stjern AS som fikk tilslaget da byggeoppdraget ble lagt t på anbud. Hele prosjektet koster i underkant av 26,7 millioner kroner. Av dette regner en med å få inn 7,1 millioner i spillemidler. Idrettslaget har greid å skaffe til veie i underkant av 6,8 millioner kroner i gaver og sponsormidler. Dermed vil den totale utgiften til Åfjord kommune bli på om lag 13,2 millioner kroner.