AtB: Løsning for å unngå tomme ferjer likevel ikke aktuell

AtB foreslo nylig å kutte ut en rundtur midt på dagen i ferjesambandet Brekstad - Valset. Dette for å kunne ta de tomme avgangene klokken 05.30 fra Brekstad og klokken 23.00 fra Valset inn i rutetabellen uten at det skulle koste fylkeskommunen mer penger.

En av Fjord1s nye ferjer som skal gå i sambandet Brekstad - Valset.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

«Kutt av én rundtur gir mulighet for å ta dagens tomturer (05.30 og 23.00) inn i rutetabellen. AtB foreslår å kutte avgang 10:30 fra Brekstad og 11.00 fra Valset, dette vil da gi timesfrekvens mellom 10:00 og 11.00 på Brekstad og mellom 10:30 og 11.30 på Valset mot opprinnelig planlagt halvtimes frekvens. Løsningen avviker fra kontraktens minimumskrav og må forhandles med operatørselskapet», skrev AtB i et notat hvor de anbefalte nettopp denne løsningen.