Her foreslås det nye boliger

I den nye kommunedelplanen for Vanvikan som skal til førstegangs behandling i arealutvalget torsdag 6. desember, fremkommer det at Indre Fosen kommune ønsker å legge til rette for mer varierte boligtyper enn hva som er tilfellet i dag.
Nyheter

- I dag er det for det meste eneboliger og noen få leiligheter i Vanvikan. I kommunedelplanen foreslår vi at det skal bygges flere boliger og mer variert boligsammensetning, sier arealplanlegger Tone Wikstrøm i Indre Fosen kommune.