Disse stedene utmerker seg positivt hos UP

Mandag klokken 13.30-15 holdt UP adferdskontroll på fylkesvei 715 i Åfjord sentrum. Veistrekningen veksler mellom 30- og 40-sone.

Åfjord sentrum  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

- Vi sjekket om folk brukte bilbelte og håndholdt mobiltelefon. Her fikk vi faktisk bare en overtredelse, forteller politibetjent Øystein Braseth, ved UP.

- God dag på jobben

Vedkommende ble stoppet for bruk av håndholdt mobiltelefon og fikk et forenklet forelegg på 1700 kroner. Braseth forteller om en god dag på jobben.

- Få overtredelser det det beste vi kan oppnå. Det er jo dette vi ønsker og jobber for, sier han.

Utmerker seg positivt

Folk har stort sett vært flinke på kontrollene i Åfjord, ifølge Braseth. Tallene på overtredelser er bestandig lave. Hvorfor det er slik er han ikke sikker på.

- Åfjord og Rissa utmerker seg i positiv forstand på Fosen. Disse er nokså like. Ørland og Bjugn er representert med høyere tall på overtredelser, forteller Braseth.

En mulig årsak kan være at det rett og slett er mer trafikk i Ørland og Bjugn, mener han. Dersom like mange biler hadde blitt kontrollert i Åfjord, kan det være at tallene hadde vært like også der, ifølge politibetjenten.

- Vi teller ikke bilene, men det er færre biler i Åfjord og Rissa. Det kan være så enkelt som det, sier han om forskjellen  i overtredelser.