Kan ha funnet mystisk tårnhus under bakken ved Fosen-pyramide

«Tre engelske veggtepper ble tatt fra tårnet», skrev Fru Inger etter at erkebiskop Olav Engelbrektssons menn hadde herjet på Austrått i Ørland i år 1532.

Pyramiden på Austrått er datert år 1665. Det er foran denne at murene etter en gammel steinbygning er påvist under jorda.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Kanskje er det grunnmurene til dette tårnet som nå er blitt påvist ved hjelp av undersøkelse med georadar rundt pyramiden på Austrått.