Overraskende tall: Denne Fosen-kommunen vokser mest

Mens to Fosen-kommuner har fått færre innbyggere siste del av 2018.

Roan fikk 12 nye innbyggere i siste del av 2018. Illustrasjonsfoto fra 17. mai-toget i Roan i 2017.   Foto: Joar Hauknes

Nyheter

I forrige uke ble Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningstall for tredje kvartal klare. Tallene for Fosen viser at befolkningen økte i to av seks kommuner på halvøya.

Roan har størst grunn til å juble – med 12 nye innbyggere i siste del av 2018.

Økning

Kommunen hadde 945 innbyggere ved inngangen av kvartalet, og har ifølge tallene verken fødselsunderskudd eller fødselsoverskudd i perioden. Netto innflyttingen, altså antall personer som har flyttet til Roan minus de som har flyttet ut av kommunen, var 12 personer.

Befolkningstallet økte også i Bjugn, med fire personer i tredje kvartal. Bjugn hadde 4864 innbyggere ved inngangen av kvartalet. 11 bjugninger døde i perioden, mens 12 nye bjugninger ble født – dermed kan kommunen vise til fødselsoverskudd. I tillegg fikk kommunen tre nye innbyggere i netto innflytting.

Går i null

Åfjord og Ørland står på stedet hvil i folketall, viser tallene fra SSB.

I Ørland, som ved inngangen av kvartalet hadde 5362 innbyggere, var det to personer mer som flyttet ut av kommunen enn inn. Ti ørlendinger døde, mens 12 nye ørlendinger ble født. Dermed går kampflykommunen i null.

Det gjør også Åfjord, som hadde 3316 innbyggere ved inngangen av kvartalet. Ti nye åfjordinger ble født, mens åtte åfjordinger døde. Det var imidlertid to personer mer som flyttet ut av kommunen enn inn i kommunen.

Fødselsunderskudd

Osen og Indre Fosen har begge blitt færre innbyggere i siste del av 2018.

Osen hadde 955 innbyggere ved inngangen av kvartalet, men teller nå 953 innbyggere, ifølge tallene fra SSB. To nye osinger ble født, mens fire osinger døde. Det var i tillegg like mange personer som flyttet henholdsvis inn og ut av kommunen.

Indre Fosen er halvøyas mest folkerike kommune, med 10 062 innbyggere ved inngangen av tredje kvartal. Imidlertid ble kommunen 50 innbyggere færre i perioden. 20 nye innerfosninger ble født, mens 29 innerfosninger døde. I tillegg var det 41 flere personer flyttet ut av kommunen – enn de som flyttet inn.