Dette er tapstallene etter bjørnesommeren

Beitesesongens tall viser større tap av sau enn tidligere, men en nedgang i tapte lam. Bjørnen er grunnen til begge deler, ifølge Kristoffer Moan og Eivind Myklebust.

Statens naturoppsyn registrerer døde sauer som ble tatt av bjørn i Leksvik onsdag 18. juli 2018  Foto: Privat

Nyheter

Årets tapstall for sauer og lam fra Rissa beitelag og Leksvik beite- og sankelag er nå klare. Dette er det totale antallet tapt sau og lam på utmarksbeite fra organisert beitebruk frem til 1. november. Årsaken til tapene er ikke spesifiserte.