Luksusfellen på vei til Fosen

På Fosen har vi nå ukentlig møter med folk som har fått gjeldsproblemer, bekrefter Ove Vollan, banksjef i Sparebank 1 SMN Fosen.

Inger Lise Lein og banksjef Ove Vollen merker en sterk økning i at folk får problemer med forbruksgjelda.  Foto: Sigrun Overland

Nyheter

- Det som er mest bekymringsfullt er at disse møtene kommer stadig oftere og oftere, og eksemplene blir stadig mer og mer graverende, sier han.

Mister oversikten

- Det er ikke uvanlig at folk har 500.000 kroner i forbruksgjeld. Vi har vært borti opp til to millioner kroner, sier Heidi Moen Wesche i Sparebank 1 SMN i Rissa.

Det typiske er at folk har mistet oversikten. De har mange lån og kreditter, og er vant til å la det skure. Mange har vært i samme situasjon før, men fått refinansiert lånet.

- Når de kommer til banken i dag med dette spørsmålet, er det ikke like lett. Vi prøver jo å finne løsninger, og da ser vi på ting som avdragsfritak og forlenget nedbetalingstid. Men det hender at vi må være litt strenge. I flere år nå har banken vært ganske grei med å gi refinansiering inn i boligen. Men boligprisveksten har avtatt, så du får ikke særlig hjelp av noen ny verdiøkning, sier Ove Vollan.

- Blir provosert

De bankansatte påpeker at 100.000 kroner i kredittkortgjeld koster like mye som et boliglån på én million kroner.

Ove Vollan lar seg provosere av aggressiv markedsføring fra forbrukslånbanker.

Reklame som : «Ta opp 50.000 kroner i forbrukslån og ta med ungene på fotballweekend til London – fordi du fortjener det.», er provoserende mener han.

Vokser kraftig

Forbrukslån vokser kraftig for fjerde året på rad og har nådd 115 milliarder kroner i Norge. Stadig flere låntakere havner i uføre. Også i 2018 vil veksten i forbrukslån være tosifret som i 2015, 2016 og 2017, og en vekst som ligger tre ganger så høy som på boliglån.

- Forbrukslån kan virke uskyldig siden de utgjør kun 3,6 prosent av husholdningenes totale gjeld. Rentene, derimot, utgjør hele 15 prosent av det husholdningene betaler i renter samlet.

Ingen forskjell i alder

- Er det mest unge folk som havner i dette uføret?

- Nei, det er folk i alle aldre, også godt voksne folk, sier bankansatt Stein Aage Nesdal.

270.000 nordmenn har for tiden betalingsanmerkninger, en økning på 100.000 på ti år. Fire prosent av boligeierne har sett at banken har tatt utlegg i boligen. Også dette tallet øker.

- Neste år kommer omsider det offentlige gjeldsregisteret. Da får bankene oversikt over all gjeld som kunden har, også i andre banker. Går det fram av registeret at kunden har for høy gjeld i forhold til økonomisk evne, vil det stride mot god rådgivingspraksis å gi nye lån, sier Ove Vollan.

- Et godt tiltak, selv om gjeldsregisteret kommer lovlig sent, avslutter banksjefen.