Vil gi ekstramillioner til lufthavna

Transportkomitéen på Stortinget besøkte Ørlandet denne uka. Etter besøket har Arbeiderpartiet lagt inn over 2,7 millioner kroner ekstra i sitt alternative budsjett for å fullfinansiere lufthavn-drifta.

Ørland lufthavn og Ørland flyklubbs lokaler sett fra den andre siden av rullebanen.  Foto: Jakob Ellingsen

Nyheter

- I regjeringas forslag til statsbudsjett for 2019 har de lagt inn  en videreføring av dagens ordning med en årlig statsstøtte på kr 2.110.00 til Ørland Lufthavn under posten tilskudd til ikke-statlige lufthavner, sier stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap).

Ifølge Ørland kommunes oversikt, bruker kommunen ytterligere nesten 2,9 millioner kroner på å drive den sivile lufthavna.

Den regninga vil Arbeiderpartiet at staten skal ta.

Kommunal flyplass

I Norge eier og driver staten de aller fleste sivile flyplassene gjennom Avinor.

Unntakene er Moss flyplass Rygge, Sandefjord flyplass Torp, Skien lufthavn, Notodden lufthavn, Stord lufthavn og Ørland lufthavn.

På Ørlandet ligger den sivile flyplassen og lokalene til Ørland flyklubb på vestsiden av Ørland flystasjon innenfor det militære perimeteret.

- Uholdbart

Leirtrø forteller at transportkomitéen fikk presentert at Ørland kommune har utgifter til drift av den sivile lufthavna på 2.875.000  kroner utover den årlige statsstøtten på 2,11 millioner kroner.

- Det vil si at kommunen vil måtte prioritere mellom helse, eldre og skole eller drift av Ørland kommunale Lufthavn. Dette mener vi i Arbeiderpartiet blir uholdbart, sier Leirtrø.

Arbeiderpartiet lagt inn en ytterligere bevilgning på nesten 2,9 millioner kroner i sitt forslag til alternativt statsbudsjett for neste år. Det vil fullfinansiere de utgiftene Ørland kommune sier de har til drift av den sivile lufthavna.

FOT-nettet

Staten kjøper inn et regionalt flytilbud over statsbudsjettet. Dette rutenettet kalles ofte FOT-nettet. Dagens regjering ønsker å flytte oppgavene med regionale flyruter til fylkeskommunene.

- Flyrutetilbudet i Norge er en statlig oppgave, og må fullfinansieres av staten. Når Ørland ble valgt som vertskommune for kampflybasen var lovnaden fra staten at drifta av lufthavna skulle fullfinansieres i påvente av neste anbudsrunde på FOT, og innlemmes der, mener Leirtrø.

Behov

Leirtrø sier at Fosen har et behov for flytilbud til Oslo med konkurransedyktige priser som gjør at næringsliv og privatpersoner faktisk velger å benytte flytilbudet.

- Andre lufthavner i Norge har en langt større kostnad over statsbudsjettet, eller driftes av Avinor. Vi håper vi i stortinget for flertall for forslaget vårt slik at Ørland kommune heller kan bruke sine midler i et alt for stramt kommunebudsjett til gode tjenester til innbyggerne sine, sier Kiristi Leirtrø.