Vil gi disse områdene bedre mobildekning

Politikerne i Bjugn har vedtatt to nye områder som de mener bør få bedre mobildekning.
Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har bedt Bjugn kommune om en tilbakemelding på hvilke områder i kommunen som bør prioriteres for utbygging av bedre mobildekning.

Bakgrunnen for forespørselen er at fylkeskommunen nå gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter for å få bedre mobildekning i områder der det ikke er utbygging i kommersiell regi.

Nye områder

Utbyggingen er i samarbeid mellom de aktuelle kommunene, Fylkesmannen og teleoperatørene, men ledes og koordineres av fylkeskommunen. Fra før er det bestemt at det skal bygges ut bedre mobildekning ved Haugen og Skavdal, til en egenandel pålydende 900.000 kroner for kommunen.

Torsdag skulle formannskapet på ny melde inn områder de ønsker å prioritere. I rådmannens opprinnelige forslag var Ryskogen, Barseth/Leseth og Tarva plukket ut, i prioritert rekkefølge.

Sett i lys av at mobildekningen ved Ryskogen skal ha blitt vesentlig bedre, valgte rådmannen imidlertid å stryke Ryskogen fra sin innstilling til politikerne.

Enstemmig vedtatt

Rådmannen ønsket også å legge til et punkt om at det gjennomføres en ny dekningsundersøkelse slik at kommunen får bedre oversikt over områder som har dårlig eller ustabil dekning.

– Det er slik at enkelte vurderer å flytte fra Barseth-området på grunn av dårlig dekning. Slik kan det ikke være i 2018, sa Kristin Skilleås (Ap).  

Formannskapet landet til slutt på rådmannens nye innstilling, og melder dermed inn områdene Barseth/Leseth og Tarva som sine prioriterte områder for utbygging.

Utbygging gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen, som innebærer at Bjugn kommune bli eier av eventuell mast og hytte for prosjektet.