Har sagt opp leieavtalen

Skatteetaten har sagt opp leieavtalen med Bjugn kommune med virkning fra 1. desember neste år.

Skatteetaten har sagt opp leieavtalen med Bjugn kommune. Etaten har leid kontorlokaler i Statens hus i Botngård.   Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

«På bakgrunn av omorganiseringer i Skatteetaten, foranlediget av stortingsvedtak, med påfølgende sammenslåing og samlokalisering, har ikke skattekontoret lenger behov for de leide lokaler i Deres bygg», skriver Skatteetaten i et brev til Bjugn kommune.

Reduserer antall kontor

Skatteetaten leier i dag kontorlokaler i Statens hus i Botngård, med ett års oppsigelsestid.

«Skatteetaten har satt stor pris på samarbeidet, og tar sikte på å fortsette det gode samarbeidet også i den gjenværende avtaleperioden», skriver etaten.

I 2016 ble det kjent at Skatteetaten reduserer fra 107 til 57 skattekontor på landsbasis. Skattekontoret i Bjugn dekket tidligere både Bjugn, Ørland, Rissa, Roan, Åfjord og Osen – men ble vedtatt lagt ned.

Fem ansatte flyttes

Det skal være totalt fem ansatte i Bjugn som får arbeidsplassene sine flyttet til skattekontoret i Orkdal. Etter planen flyttes de i november neste år, en måned før leieavtalen opphører.

Allerede 1. juni stengte dørene ved skattekontoret for publikum.

– I dag er det tjue skattekontor i Midt-Norge. De blir til ti. I utgangspunktet flyttes de ansatte i Bjugn til Orkdal. Det er en prosess i gang om de ønsker å flytte til et annet kontor, eventuelt kontoret i Trondheim, uttalte regiontillitsvalg i Norsk Tjenestemannslag, Arve Vasskog, i mars i fjor.

Ukjent framtid

Det er foreløpig ukjent hva som skjer med lokalene i Statens hus etter at nedleggelsen.

Det pågår nå en utredning for å vurdere om Statens hus kan være egnet som framtidig rådhus i Bjugn etter sammenslåingen med Ørland, eller om man skal renovere dagens rådhus.

Statens hus ble bygd på 1990-tallet, og huset tidligere blant annet fysioterapi, kiropraktor- og ergoterapitjeneste. Tidligere i år flyttet også restauranten Palermo inn i lokalene i første etasje. Det er også i Statens hus at kommunestyret i Bjugn har flesteparten av sine møter.