Brannmannskapene venter på tiltak: – Uredelig

– Det oppleves uredelig at man først sier at det skal bygges ny brannstasjon, men ender opp med å bruke midlene på barnehage og opprusting av rådhus og sentrumsgate i stedet, sier utrykningsleder.

Per Ove Johansen er utrykningsleder og tillitsvalgt ved brannstasjonen i Botngård. De ansatte etterlyser en konkret plan på hvordan avvikene ved stasjonen skal lukkes.   Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

– Vi ønsker å få en plan på bordet, med konkrete tiltak som kommunen vil gjennomføre, sier Per Ove Johansen, utrykningsleder og tillitsvalgt ved brannstasjonen i Botngård.