56 millioner for linjebygging

I Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord. – Dette er den siste store kontraktene i forbindelse med denne utbygginga, sier kommunikasjonsrådgiver Geir Fuglseth i Statkraft.

Fotoskisse av Harbaksfjellet med Stokkøybrua i forgrunnen.   Foto: Fosenvind

Nyheter

Nettpartner AS vant i konkurranse med lokale og nasjonale leverandører. Kontrakten har en verdi på om lag 56 millioner kroner.