Ny barnehage, skole og vei: Disse prosjektene skal kommunen investere i

Ny barnehage, nytt høydebasseng ved Oksvoll og framføring av vann til Tarva er blant investeringspostene i neste års budsjett i Bjugn.

Investeringsbudsjettet i Bjugn kommune er på over 182 millioner kroner i 2019. Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Torsdag skal formannskapet i Bjugn behandle rådmannens forslag til budsjett for 2019. Budsjettet er det siste i Bjugn kommunes 55 år lange historie, og det legges opp både oppstart, videreføring og fullføring av flere store investeringsprosjekter.