Utsetter permitteringene litt

Klubbleder på Itab, Anita Kvithyll, opplyser at de varslede permitteringene på bedriften er noe forskjøvet.

Itab  Foto: Arkiv

Nyheter

Det var i midten av oktober at meldingen om  permitteringer, nedbemanninger og oppsigelser på Itab kom.

Nedbemanning

Det ble sagt at 20-25 personer ville bli permittert fra november og ut året.

I tillegg varslet ledelsen at Itab skulle nedbemanne med totalt 15 personer.

Klubbleder Anita Kvithyll påpeker at det ikke vil bli sagt opp 15 personer.

- Vi har en del som går av ved naturlig avgang, forklarer hun.

Ansiennitet

- Hva tenker de som mister jobben?

- Det er aldri artig å miste jobben, men vi er avhengig av ordretilgangen. For klubben sin del er det viktig at ansiennitet skal være hovedkriteriet når noen må gå. Dette er en prosess som vi er inne i nå.

- Hva tenker du om framtiden?

- Dette er en situasjon vi må igjennom, så får vi håpe at det stabiliserer seg. Og det er ikke bare folk på gulvet som må gå, også administrasjonen omfattes av nedbemanningen, sier Anita Kvithyll.