Klar tale fra kontrollutvalget: – Ikke gjort i henhold til loven

– Alvorlighetsgraden skal jeg ikke uttale meg om, men vi har påpekt at et vedtak som er fattet av kommunestyret kun kan oppheves av kommunestyret, sier Tore Nilsen (H).

Rådmann Ådne Røkkum sier til Fosna-Folket at tiltakene ved Lyngrabben kun er satt på vent. Han vil likevel legge fram en sak for kommunestyret som kan gi en endelig avklaring.  Foto: Ina Marie Haugen

Nyheter

Opposisjonsleder Einar Aaland (H) reagerte kraftig da det ble kjent i et brev til foreldre og foresatte at Bjugn kommune hadde stanset utbyggingen av brakkerigger for å løse kapasitetsproblemene ved Lyngrabben barnehage.