Ønsker fortgang i rassikring

Flere områder på fylkesvei 718 mellom Rissa, via Hasselvika og Fevåg til Rødsjø, er steder med stor rasfare, og utglidning av veibanen.

Steinblokk i veien i Ofaret ved en tidligere anledning.  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Nå ønsker Arbeiderpartiet at det settes fokus på sikring her.

- Beboere og bruker av fylkesvei 718 har henvendt seg til oss i Indre Fosen Arbeiderparti i håp om at politisk trykk kan få fortgang i sikringsarbeidet, sier Petter Harlad Kimo.

Frykter ulykke

Han retter nå en interpellasjon til ordfører Steinar Saghaug (H) foran neste kommunestyremøte.

Her påpeker han at flere innbyggere har klaget på forholdene langs denne veien til Statens Vegvesen uten at det har blitt gjort noe nevneverdig for å bedre forholdene. Kimo mener frykten for at det skal skje en alvorlig ulykke er høyst reell.

- Spesielt i Fevågskaret er det sig i veibanen og tydelig bevegelse. Sprekkene i asfalten blir større og større. Det er lett å forstå frykten for at kjøretøy på tur ned Skaret i retning Fevåg, kan gli sidelengs mot autovernet og ut den bratte skrenten, sier Petter Harald Kimo.

- Kan bli katastrofe

I Ofaret har det gått flere ras og frykten for at det skal komme flere er stor. Har trafikkeres det daglig blant annet skolebusser.

- Alle kan tenke seg hvilken katastrofe det kan bli om en skolebuss får en stein gjennom taket eller slir ut av veien her, sier Kimo.

- Hva kan kommunen gjøre i og med at dette er en fylkesvei?

- Vi ønsker et større trykk fra ordføreren for å få sikret denne veien. Innbyggerne føler at de ikke blir hørt. Kommunen har ikke midler til å gjøre noe, men vi vil at ordføreren tar tak i dette, sier Petter Harald Kimo.