TrønderEnergi overtar som operatør

Første januar 2021 vil TrønderEnergi ta over som operatør på Roan Vindpark, den nest største vindparken i Fosen Vind. – TrønderEnergi har opsjon på å ta over operatørskapet, opplyser mediekontakt Bengt Eidem hos selskapet.
Fakta om Roan Vindpark:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Produksjon (GWh) 900
 • • Installert effekt (MW) 255,6
 • • Turbin: Vestas V117-3,6 MW
 • • Byggestart 2016
 • • Turbinmontasje 2018
 • • Idriftsettelse 2018
 • • Vindturbiner 71
 • • Veier, adkomst pluss interne (km) 70
 • • Ligger i Roan kommune på Fosen i Trøndelag
Fakta: Vindkraftoperatørens oppgaver

 

 

 • • Ledelse og administrasjon av selskapet
 • • Anleggsforvaltning og myndighetspålagte oppgaver
 • • Styring og overvåkning av anlegget
 • • Prognosering av forventet produksjon og balansehåndtering
 • • Drift og vedlikehold av turbiner og infrastruktur
Nyheter

Vindkraft er i sterk vekst i Norge. I TrønderEnergi har ifølge dem sjøl tid rigga seg for å ta del i denne veksten i lang tid.

– Operatørskapet på Roan er derfor et helt naturlig valg for oss, uttaler konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Først

TrønderEnergi var den første kommersielle operatøren av vindkraft i Norge, og startet allerede i 1986, ifølge selskapet sjøl.

I dag er TrønderEnergi operatør for fire vindparker. Dette er Valsneset (Bjugn), Skomakerfjellet (Roan), Bessakerfjellet (Roan) og Ytre Vikna (Vikna kommune). De fire parkene hadde i 2017 en samlet produksjon på rundt 350 GWh.

– Vi har bak oss noen år med svært lave strømpriser. De årene har vi brukt på å strømlinjeforme et godt og kostnadseffektivt vindkraft-operatørskap. I tillegg har vi i TrønderEnergi solid og lang erfaring fra å eie og operere vannkraft. Vi er derfor godt posisjonert til å ta på oss flere oppgaver innen vindkraft, sier Gjersvold.

Billigere teknologi

For 2017 var totalproduksjonen fra norske vindkraftverk rundt 2,85 TWh. Innen få år skal produksjonen øke til rundt 12 TWh. Med stadig bedre og billigere teknologi for vindkraftproduksjon er det sannsynlig at vekstpotensialet for vindkraft i Norge er enda større.

– Myndighetene i Norge og andre land har satt svært offensive mål for energi- og klimapolitikken i årene fremover. Derfor jobber vi nå langs flere akser for å bidra til en lønnsom og bærekraftig vekst på vindkraft i Norge. Dette innebærer videreutvikling av vårt effektive operatørkonsept, utvikling av nye vindprosjekter, og finansielle, teknologiske og industrielle partnerskap både i og utenfor Trøndelag, sier Gjersvold.

Skilles ut

TrønderEnergi planlegger å overta operatørskapet av Roan Vindpark fra 1. januar 2021. I tiden fram til da vil operatørskapet av Roan Vindpark være et samarbeid mellom Statkraft og turbinleverandør Vestas.

Som en følge av opsjonsutøvelsen skal Roan vindpark skilles ut i eget selskap før TrønderEnergi overtar operatørskapet.

Den nye operatøren vil i tida fremover øke bemanninga si innen vindkraft som ledd i å forberede seg til operatørskapet på Roan. De vil også følge opp de andre vindkraft-relaterte oppgavene selskapet jobber med.

LES MER:


Debatt

«Utbyggingen må ikke gå raskere enn av kunnskapsinnhentingen»

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, er kritisk til mer vindkraftutbygging.

 

- En stor del av bygda er utelatt

I november 2016 ble innbyggere og hytteeiere på Hindrem-Seter invitert til infomøte om bredbåndsutbygging. Nå har Telenor fått anbudet og det splitter bygda i to. Mange mener nå de ikke vil få det tilbudet de trodde de skulle få.

 

Debatt

«Turistene kommer hit for å se det vakre fjellandet Norge, og ikke en skog med vindmøller»

«Landskapet som blir utbygd er ødelagt for evig og alltid», skriver Dagrun Tofte Landrø i dette leserinnlegget.