Skal holde kurs i akutt svartmaling

Torsdag kommende uke skal Osen kommune markere Verdensdagen for psykisk helse.

De Gærne Damers Forening skal holde et kurs i det som har fått betegnelsen «akutt svartmaling»  Foto: Alexander Killingberg

Nyheter

Verdensdagen for psykisk helse har sin opprinnelse i 1992, da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse.

LES OGSÅ: Entes om bygdedyret uten å nevne bygdedyret - Fosna-Folket

«Vær raus - bygdedyret på og godt vondt»

Dagen markeres nå i over 150 land jorden rundt. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I fjor var det over 1000 registrerte arrangementer landet rundt.

«Vær raus» er satt som tema som 2018-merkeringen. I Osen har man satt tittelen «Vær raus - bygdedyret på og godt vondt» som overskrift på arrangementet som skal holdes i Flerbrukshallen på Strand.

«De gode tankers lov»

Osen kommunestyre fattet i mai vedtak i denne forbindelse om å innføre «De gode tankers lov». De Gærne Damers Forening har frontet denne «loven», som har følgende punkter: «Vi ska skryt av hverandre, Vi har lov te å være god, Vi skal hjelpe hverandre til å bli gode, Det e lov å prøv, Vi skal tenk store tanka, Vi ska samarbeid, Sladder hold vi oss for god te og Sammen e vi dynamitt.»

Vedtaket som ble fattet i mai lyder som følger:

«* De gode tankers lov» innarbeides systematisk som en del av Osen kommunes mellommenneskelige dialog på alle nivå.

* Osen kommune oppfordrer bedrifter, lag og foreninger i Osen å gjøre det samme.

* Osen kommunestyre starter derfor med seg selv og våre egne representanter, og ønsker derfor å fremstå som foregangspersoner på dette området.

* Osen kommunestyre delegerer til folkehelsegruppa å arbeide videre for å bedre den psykiske helsen hos våre innbyggere og sikre fremdrift gjennom ulike tiltak.»

Osen-rådmann Roar Leirset.  Foto: Terje Dybvik

 

«Akutt svartmaling»

Programmet på Strand åpnes av Osen-rådmann Roar Leirset. Foruten musikalske innslag, skal «Galskaperne» fra Hasselvika opp på scenen. Dessuten skal De Gærne Damers Forening holde et kurs i det som har fått betegnelsen «akutt svartmaling».