Denne nye stasjonen står straks klar

I samarbeid med Osen kommune ferdigstiller Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) i disse dager en topp moderne gjenvinningsstasjon.

Den nye gjenvinningsstasjonen står straks klar.  Foto: MNA

Nyheter

Innbyggerne i Osen og Roan har gjennom en årrekke vært blant landets beste til å kildesortere avfallet sitt.

20-årsjubileum

Media- og samfunnskontakt Bård Sandnes i MNA opplyser om at utsortering av matavfall i år har 20-årsjubileum og er en stor suksess.

– I dag produseres det gass til blant annet Trondheims busser og gjødsel av matavfallet vårt. Papir har vi sortert ut enda lengre, det blir til nytt papir på Skogn. Plastemballasje er i vinden som aldri før og vi er stolte av å ha abonnenter som sorterer ut dette, og reduserer restavfallsmengden som går til forbrenning. Plasten som samles inn blir gjenvunnet og brukt til nye plastprodukter, forklarer Bård Sandnes.

– Minst mulig venting og kø

Flere og flere av MNAs abonnenter benytter seg av tilbudet om «fri levering» til selskapets gjenvinningsstasjoner av avfall som ikke har henteordning. For å møte utviklingen, samt nasjonale krav om utsortering og mellomlagring av ulike avfallstyper, oppgraderer MNA sine gjenvinningsstasjoner.

– Den gamle gjenvinningsstasjonen som har vært tilknyttet Fosen Vekst sin avdeling på Osen ble for liten og hadde behov for betydelig oppgradering. I samarbeid med kommunen har vi derfor funnet en ny tomt like ved og vi ferdigstiller i disse dager en topp moderne gjenvinningsstasjon. Stasjonen vil bli tilrettelagt for ombruk, kildesortering og gjenvinning. I tillegg er det lagt opp til at besøkende kan komme inn og ut av anlegget med minst mulig venting og kø. For å utnytte ressursene i avfallet bedre enn i dag er det svært viktig at det blir sortert og håndtert riktig, sier Bård Sandnes.

Nasjonale målsettinger

MNA opplever ofte å få spørsmål fra våre abonnenter om de kan benytte gjenvinningsstasjoner i andre MNA-kommuner.

– Så lenge du er abonnent hos oss kan du selvfølgelig det. Det viktigste er at avfallet ikke kommer på avveie, men blir håndtert på en miljømessig god måte. Det er en nasjonal målsetting at vi skal materialgjenvinne 50 prosent av avfallet innen 2020 og 65 prosent innen 2035. Fortsetter dagens utvikling vil vi nå målene med god margin, avslutter Bård Sandnes.