Kjørte båt med nær dødelig promille

Fosningen hadde 2,9 i promille da han kjørte båt ved Uthaug havn i Ørland kommune i april i år.

Ifølge Fosen tingretts dom var det her i havna på Uthaug at promillekjøringen fant sted i april. Bildet er tatt ved en annen anledning.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Det går frem av en dom fra Fosen tingrett.