Fullt trøkk forbi Nordsetra

Henrik Tømmervik i Statens vegvesen sier det står lite igjen før vegen over Nordsetra er ferdig. – Vi gjør noen enkle grep for å få lik standard på hele strekket, sier Tømmervik.

Snart blir det lik bredde gjennom hele vegstrekket.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Det vil bli 7,5 meter veg gjennom hele vegstrekninga. Prosjektet har spist på seg sia de begynte.

– Det har blitt mer veg enn vi tenkte til å begynne med, sier Tømmervik.

Les mer:


Uklarheter

For å få lik standard på hele vegstrekninga som går gjennom grenseområdet mellom Indre Fosen og Åfjord kommune, har en bestemt seg for å utvide vegen flere steder. Dette har ført til at de måtte gå nye runder i forhold til grunneierne. Tidligere i høst fikk de klarsignal fra retten til å tiltre areal der det ikke var avtaler på plass. Erstatningsspørsmål blir avklart i etterkant.

Les mer:

Steindunge stopper vegutbygging

– De har lagt en steindunge rett utafor stuevinduet mitt, og de nekter å fjerne den, sier Odd Nordsæther. Nordsæther vil ha den fjernet før han avstår grunn til vegutbygginga på fylkesveg 715.  Han sier saken kommer opp i retten snarlig.


Utfordringer

Tømmervik jobber i Statens vegvesen, Han er byggeleder for strekninga på fylkesveg 715 samt vegen over Meltingen fv 6922. Han opplyser at Meltingvegen har lidd under nedbøren i den siste tida.

– Det har vært utfordrende å holde det tørt, sier Tømmervik.

Han sier fv 715 vil være ferdig i starten av november.

– Da pakker vi ned og drar derfra, sier vegingeniøren.