Vil rassikre områder på Fosen

Nå forteller NVE Midt-Norge hvilke to områder på Fosen de ønsker å bruke pengene fra statsbudsjettet på.

Stadsbygd skole etter raset i mars 2013. Prestelva like ved er et av to prosjekter som NVE Midt-Norge ønsker å iverksette i 2019.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Nyheter

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å bevilge 349 millioner til å forebygge flom- og skredskader, og at sikringstiltak i Sør-Trøndelag vil bli prioritert til neste år. En av kommunene som nevnes er Indre Fosen.