Kommentar

Tar Fosna-Folket grundig feil?

Svaret er nei, men i det siste kommunestyremøtet i Indre Fosen kommune kom det fra enkelte lokalpolitikere til dels kraftig kritikk av Fosna-Folkets dekning av byggingen av nytt flerbrukshus i Leksvik.

I denne artikkelen skrev Fosna-Folket om kostnadsutviklingen i flerbrukshusprosjektet fra et tidlig stadium og frem til den endelige lånerammen på 86,7 millioner kroner ble vedtatt før jul i fjor.  Foto: Skjermdump

Nyheter

Vi journalister og redaktører skal tåle kritikk. Vi som stiller kritiske spørsmål må selvfølgelig forvente å få noen i retur. Det skulle bare mangle. Jeg mener også at jeg har relativt lav terskel for å legge meg flat og si beklager dersom jeg mener jeg eller Fosna-Folket har gjort feil. I dette tilfellet mener jeg ikke vi har gjort feil. Heller tvert imot.

«Når du leser Fosna-Folket kan det se ut som det har sprukket, og det har det ikke gjort», sa ordfører Steinar Saghaug (H) om flerbrukshusprosjektet under det siste kommunestyremøtet.

Han påpekte videre at han hadde diskutert saken med meg. Det er helt riktig. Det skjedde etter det jeg husker i sommer en gang. Svaret mitt er det samme som det jeg heretter skriver i denne kommentaren.

Saghaug mener folk ved å lese Fosna-Folket får inntrykk av at flerbrukshusprosjektet i Leksvik har sprukket etter kommunestyrebehandlingen i desember 2017. Det har Fosna-Folket aldri skrevet. Det vi har fokusert på i tre artikler i år er hvorfor kostnadene økte såpass mye fra kommunestyrebehandlingen i desember 2016 til behandlingen i 2017.

Desember 2016

Daværende Leksvik kommunestyre vedtok bygging av flerbrukshus med en kommunal lånekostnad på 70,2 millioner kroner. Hele bygget ble på det tidspunktet anslått å koste rundt 135 millioner kroner. Det resterende skulle finansieres med blant annet spillemidler, noe vi selvfølgelig også skrev.

«Leksvik kommune vedtar bygging av svømmeanlegg og flerbrukshus, med en låneramme på totalt 70,2 millioner. Bygget berammes ferdigstilt oktober 2018», står det i vedtaket fra desember 2016.

Desember 2017

Etter at anbudene kom inn og entreprenør ble valgt i juli 2017, viste det seg at flerbrukshuset fikk en prislapp på totalt 161,7 millioner kroner. Den kommunale lånekostnaden, det som altså belaster kommunen, hadde da økt fra 70,2 millioner kroner til 86,7 millioner kroner.

«Hvis flerbrukshus og svømmehall bygges i henhold til det som er beskrevet, økes det langsiktige lånebehovet fra kr 70,2 mill til kr 86,7 mill. Det forventes at bygget ferdigstilles i juni 2019», står det i oppsummeringen til saken i kommunestyret i desember 2017.

Leksvik kommunestyre vedtok kostnadsøkningen med 20 mot 5 stemmer i desember 2017.

Når det gjelder tallet 86,7 millioner kroner er det også greit å presisere at dette omfatter 82,7 millioner kroner i langsiktig lånebehov på flerbrukshus og svømmehall samt 4 millioner kroner i langsiktig lånebehov på fysioterapiavdelingen i samme bygg.

Byggingen av flerbrukshuset i Leksvik ble igangsatt våren 2018. Fosna-Folket har aldri hevdet at det har vært noen kostnadssprekk etter kommunestyrevedtaket i desember 2017.

Det Fosna-Folket har satt fokus på gjennom flere artikler i år er hvorfor totalkostnaden på bygget økte fra cirka 135 mill. til 161,7 mill. og kommunens lånebehov fra 70,2 mill. til 86,7 mill. fra vedtaket i desember 2016 og til vedtaket i desember 2017.

Vi har ganske enkelt spurt om hvorfor flerbrukshuset ble så mye dyrere enn først antatt. Vi har valgt å kalle dette en kostnadssprekk. Det mener jeg er innenfor. Poenget er at prosjektet ble dyrere enn først antatt.

Prosjektleder Trond Tråsdahl i Talde prosjektstyring AS kalte i forrige kommunestyre prisøkningen fra 2016 til 2017 en underbudsjettering. Altså at prosjektet var underbudsjettert på et tidligere stadium. Da koker det hele ned til en begrepsdiskusjon.

«Når det står skrevet tre ganger i Fosna-Folket at det er kostnadssprekk så tror de at det er ganger tre. At det har vært kostnadssprekk tre ganger», sa Per Kristian Skjærvik (Ap) fra talerstolen under forrige kommunestyremøte.

Han fortsatte med å påpeke at kommunens utgift knyttet til flerbrukshuset er på rundt 82 millioner kroner og at det blant folk i kommunen verserer tall oppe i 160 millioner kroner.

«Hvis nå ikke Sigrun (Overland. Har forresten ikke dekket saken i år, red.anm.), som er her fra Fosna-Folket, skriver en god nok reportasje fra den her diskusjonen og de rette tallene, så synes jeg at ordføreren skal sette seg ned og rett og slett skrive et leserinnlegg og kjøre det inn i Fosna-Folket og på Facebook så folk får se hva de virkelige tallene egentlig er», sa Skjærvik, muligens i en noe spøkefull tone.

Per Kristian Skjærvik: Folk har nå i snart ett år ved å lese Fosna-Folket sett hva de virkelige tallene er. Vi har i det kjedsommelige gjentatt at totalkostnaden på hele bygget er på 161,7 millioner kroner, noe som står svart på hvitt i kommunestyrevedtaket fra desember i fjor. Samtidig har vi påpekt i hver eneste artikkel at kommunens lånebehov er på 86,7 millioner kroner. Trekker man fra fysioterapiavdelingen, som altså skal ligge i samme bygg, blir kommunens lånebehov på rundt 82 millioner kroner. Det resterende finansieres med blant annet tippemidler.

Alt dette har stått på trykk og har blitt gjentatt og gjentatt. Ordføreren må gjerne skrive et leserinnlegg, men jeg ser ærlig talt ikke det store behovet.

Poenget i Fosna-Folkets artikler i år har kun vært at huset ble vesentlig dyrere i løpet av det året som gikk fra første til andre kommunestyrebehandling. Da økte kommunens lånebehov fra 70,2 millioner kroner til 86,7 millioner kroner.

Indre Fosen kommune har i likhet med andre Fosen-kommuner utfordringer knyttet til høy lånegjeld. Investeringstakten har vært høy. Mange av investeringene knyttet til helse og skole har også vært høyst nødvendige. I dag er den nye kommunen i en situasjon hvor planlagte investeringer i skole kanskje må settes på vent. Alternativet er å innføre eiendomsskatt eller ta strukturelle grep innen helse eller skole.

At lokalavisa i den sammenheng stiller spørsmål om hvorfor et flerbrukshus ble dyrere enn først antatt, bør være den største selvfølge. Det hadde vært langt mer betenkelig om vi ikke hadde gjort det.

Alexander Killingberg

Ansvarlig redaktør

Les mer:

Tror kostnadsrammen på nytt flerbrukshus holder.