Datakrøll for viltbørsen

– Vi har hatt en del «bugs» og problemer med viltbørsen som det har tatt alt for lang tid å fjerne. Det beklager vi, men vi er i dialog med utvikleren, sier Kim Roger Asphaug i Åfjord kommune.

  Foto: Illustrasjonsbilde fra arkiv Terje Dybvik

Nyheter

Viltbørsen er en kommunalt styrt datatjeneste som gir oversikt over skutt elg og hjort i Åfjord. I tillegg kan brukerne av gå inn og finne ut av hvor mye av kvoter som er tatt ut til enhver tid. Den finnes på heimesida til Åfjord kommune, samt som en app til mobiltelefonen.

– Vi lanserte viltbørsen i fjor. Etter lansering tilpasset vi børsen etter tilbakemeldinger fra brukerne. Endringene ble gjort både med tanke på mindre endringer av innhold, samt at det ble gjort tekniske utbedringer. Da fikk vi en børs som stort sett fungerte bra, forklarer Asphaug.

LES MER:

 

Rusk

I år har kommunen derimot hatt en del «bugs», som det har tatt altfor lang tid å fjerne. Kommunen var i sommer i dialog med utvikleren av appen, som skulle utbedre feilene før jakta startet. Dette arbeidet har derimot gått veldig tregt, sjøl om de har fulgt dem opp tett.

– Ting som har blitt lovet å utbedre, har heller ikke blitt gjort, tross at vi har mast på dem. Firmaet som leverer appen ble delt i to i sommer, noe som har gitt dem praktiske utfordringer. Dette skal bli bedre etter hvert, men i høst har det vært en vanskelig overgangsperiode. Det har gått utover viltbørsen, noe som er beklagelig overfor dem som bruker den, sier kommunens informasjonsmedarbeider.

LES MER: 

Vil gjøre utmarka mer tilgjengelig

Åfjord kommune har fått 450 000 kroner fra staten for å forenkle utmarksforvaltninga. Det skal bli lettere for folk flest å bruke utmarka.

 

Viktige funksjoner

Når det er sagt, understreker Asphaug at det viktigste i appen er oversikten over skutt elg på jaktfeltene, i tillegg til kvoter for jaktfeltene. Dette fungerer som det skal. Så de fleste som bruker appen til å se statistikk over elgjakta, kan gjøre det uten problemer.

– Det er tross alt det viktigste. Appen fungerer derfor godt for de aller fleste, som er inne og ser. Vi oppfordrer derfor jegerne til fortsatt å legge inn dyr som normalt, sier Asphaug.

Han opplyser at utviklerne jobber med å rette opp de siste feilene. Det gjelder blant annet hjortebørsen. I tillegg ser de som registrerer felte dyr feil kvoter der en registrerer.

LES MER:

40 Bjørnør-elger i bakken

Under elgjakta så langt, har i skrivende stund nesten 40 elger og 15 hjort blitt felt i Roan og Osen under årets storviltjakt.


Mer oversiktlig

Det siste vises ikke «ute» i appen, og har ifølge Asphaug ingen praktisk betydning.

– Men feilen skal sjølsagt rettes opp uansett. Likedan skal vi fjerne dyr som er skutt tidligere år. Sjøl om årstallene står på hvert dyr, er det mer oversiktlig med kun årets fellinger. Så vi beklager som sagt feilene, og forstår at enkelte er frustrerte. Det har også vi i kommunen vært. Men vi håper altså at man fortsetter å bruke børsen som normalt, siden det viktigste i den fungerer som det skal. Så håper og tror vi at det som står igjen blir korrekt så raskt som overhodet mulig, sier Asphaug.


Flere hundre Fosen-elger er felt

Det er i Bjugn majoriteten av elgene for Bjugn/Ørland-regionen er felt under storviltjakta så langt.

 

Åtte elger og tre hjorter felt i Roan

Viltbørsen for Roan viser at en tispirs elgokse på 217 kilo, er største felte dyr under årets storviltjakt så langt.