Dette vil statsbudsjettet bety for lommeboka

Dersom Stortinget støtter regjeringens forslag til statsbusjett for 2019, vil det påvirke lommeboka til alle fosninger og andre nordmenn på følgende vis.

Blir det flere eller færre mynter igjen i lommeboka i 2019? Dette er regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2019.  Foto: NTB Scanpix

Nyheter

Mandag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2019.

Slik vil forslagene påvirke lommeboka, dersom Stortinget stemmer for regjeringens politikk.

Billigere snop

Sukkeravgiften settes ned for sjokolade og sukkervarer i forslaget til statsbudsjett, men for saft og brus blir avgiften den samme som i år. I fjorårets budsjettforhandlinger med Venstre og KrF ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med 42,3 prosent. Det siste foreslår regjeringen nå å gå tilbake på.

Dyrere alkohol og tobakk

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke avgiftene på tobakk og alkohol. Avgiften på snus øker mest. Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå.

Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent. Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Endret flyseteavgift

Regjeringen går inn for å redusere flypassasjeravgiften på reise i Norge og Europa til 75 kroner per reise, men å øke den til 200 kroner på reiser utenfor Europa.

Flypassasjeravgiften ble vedtatt av Stortinget i desember 2015 og innført fra 1. juni 2016. Den var 80 kroner pluss moms ved innføringen og har økt til 83 kroner for hver reise.

Lavere tak på eiendomsskatt

Regjeringen vil senke maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Samtidig foreslås det at grunnlaget for eiendomsskatt ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

Dyrere bensin og diesel

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås også økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

TV-lisens over 3.000 kroner

Regjeringen foreslår at TV-lisensen blir på 3.031,24 kroner i 2019. I 2018 var lisensen på 2970,24 kroner. Økningen på 61 kroner gjør at lisensen passerer 3.000 kroner.

Skatt på tips

Regjeringen foreslår at arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for lønn i form av tips. Dermed vil alle som får lønn i form av tips møte et nytt skatteregime.

Glutenfritt kosthold

Bare personer med cøliaki skal heretter få støtte til glutenfritt kosthold, foreslår regjeringen, som også kutter støtten til disse med nærmere 70 prosent.

Studielån

Regjeringen foreslår endring i ordningene med studiestøtte. Det gjør at studenter ikke lenger får omgjort 40 prosent av studielånet til stipend med mindre man fullfører en universitetsgrad.

Dyrere barnehage

Regjeringen foreslår å øke maksprisen for en barnehageplass med 80 kroner i måneden fra nyttår, og ytterligere 50 kroner i måneden fra 1. august. Dermed blir ny makspris for barnehageplass 3040 kroner i andre halvdel av 2019, om forslaget vedtas.

Gratis barnehage

I dag har 3-, 4-, og 5-åringer som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehage hver uke.

Regjeringen foreslår å utvide ordningen til 2-åringer i samme bosituasjon, med virkning fra 1. august 2019.

Billigere strøm

Regjeringen foreslår at strømavgiften reduseres fra 16,83 øre per kilowattime til 15.83 øre per kilowattimen. Kuttet på en øre utgjør et kutt på 5,9 prosent i strømavgiften om regjeringen for med seg Stortinget på forslaget.

Skatteendringer

Regjeringen foreslår at skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 prosent. De foreslår de samme satsene for selskapsskatt.

Det innebærer 11.000 mindre i skatt for en gjennomsnittelig familie med to inntekter, men betyr også at de med boliglån må regne med at det blir litt dyrere, siden effekten av skattefradraget blir mindre.

Ungdomspsykiatri

Regjeringen foreslår at unge som har fylt 18 år, skal slippe å betale egenandel hos barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og psykiatriske ungdomsteam (PUT).