Bygdas viktigste samlingsplass får pengestøtte

Fylkesmannen har innvilget et tilskudd pålydende 50.000 kroner til Tarva velforening.

Det gamle skolebygget på Tarva i Bjugn kommune.  Foto: Siri Wold

Nyheter

Midlene er øremerket etablering av handicaptoalett ved gamle Tarva skole i Bjugn kommune. Velforeningen søkte om pengestøtte til prosjektet i juni i år. Det er beregnet at det vil koste totalt 104.000 kroner å ferdigstille toalettfasilitetene, hvorav 20.000 kroner tilsvarer dugnadsarbeid.

Potensiale

Fylkesmannen i Trøndelag har en ramme på til sammen 600.000 kroner til gjennomføring av ulike tiltak på Tarva, som er et såkalt utvalgt kulturlandskap i 2018.

Den gamle skolen på øya drives av Tarva velforening, og benyttes til blant annet møtevirksomhet og ulike arrangementer. Fylkesmannen mener også at skolen, som er bygdas viktigste samlingsplass, har potensiale som arena for å formidle øygruppens historie.

Blant annet er en større historisk bildesamling plassert inne i skolebygget.

Verdifullt landskap

Ifølge søknaden har Tarva velforening i lengre tid arbeidet for å legge bedre til rette for besøkende ved skolen. Allerede har foreninga fått på plass handicap-tilgang ved skolebygget.

Utvalgte kulturlandskap er et utvalg av landets mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Trøndelag er det i dag seks utvalgte områder.