Stor blålysaktivitet under nasjonal fullskalaøvelse på Fosen

Tirsdag starter Nasjonal helseøvelse 2018. Den første av fem øvelser rundt i hele landet avholdes på Ørlandet.

Her ser vi helsepersonell delta i en mindre helseøvelse i Trøndelag ved en tidligere anledning.   Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Nyheter

«Øvelsen er en fullskalaøvelse, og innbefatter blant annet bruk av markører. For publikum som uforvarende kommer tett på hendelser som inngår i øvelsen kan denne virke dramatisk.» skriver Ørland kommune på sine nettsider.

Tirsdag vil innbyggere på Ørlandet kunne merke stor blålysaktivitet fra brann, politi og ambulanse.

Sivile nødetater skal øve sammen med Forsvaret. Den store øvelsen har vært planlagt i mange måneder.

Går som normalt

Dersom det skulle oppstå en reell hendelse under øvelsen som gjør at nødetatene må rykke ut vil den store øvelsen avlyses.

Legetimer og andre planlagte aktiviteter vil gå som normalt, men det kan bli trafikk og redusert fremkommelighet enkelte steder på Ørlandet der det øves.

Masseskade

Det er Helse Stavanger som koordinerer årets Nasjonale helseøvelse.

De skriver på sine nettsider at hendelsen man øver på er et scenario med masseskade.

«På Ørlandet skal vi øve på å redde liv og gi helsehjelp når mange er skadd (masseskade), å gi helsehjelp til evakuerte, samt beredskapsledelse.
Under øvelsen på Ørlandet vil det være skadde soldater og flere sivile skadde, som har behov for undersøkelse og behandling.»

Ikke nok med det, men en hendelse skal også ramme Ørland flystasjon slik at samarbeidet mellom sivile nødetater og det strengt bevoktede flystasjonsområdet blir satte på prøve.

NATO

Ørland kommune, fylkesmannen i Trøndelag, helsemyndigheter og andre har forberedt øvelsen i flere måneder.

I oktober og november finner den store NATO-øvelsen Trident Juncture sted i Norge. Det gjør at totalt 40 000 soldater fra mange medlemsland i NATO skal drive med betydelig øvingsaktivitet sør i Trøndelag ned mot Gardermoen i sør.

«I forbindelse med NATO-øvelsen, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at også helsesektoren skal øve og at nasjonal helseøvelse i 2018 skal være samordnet med Trident Juncture.»  skriver Helse Stavanger.

«Det at NATO øver i Norge, gir oss en unik mulighet til å trene sammen med Forsvaret, NATO og frivillige organisasjoner.»