Så rent er vannet i kommunen

Analyseresultater fra vannverkene i Indre Fosen kommune viser røde tall flere steder. Kommunalteknikksjefen vil imidlertid ikke slå alarm.

Illustrasjonsbilde  Foto: Terje Dybvik

Nyheter

Fredag 7. september ble analyseresultater fra vannverkene i Indre Fosen Kommune offentliggjort av Kystlab Fosen, som gjennomførte analysene. Resultatene viser stort sett tall som er innenfor de grenseverdiene som Mattilsynet har satt, med unntak av noen tall.