Nå blir det lysere i tunnelen

Seinest i fjor høst tok trafikksikkerhetsutvalget opp lysforholdene i Mørretunnelen. – Den bli malt natt til fredag, opplyser Lars Arne Lien i Statens Vegvesen.
Nyheter

Fredag i forrige uke var et lag fra vegvesenet på en rutinemessig inspeksjon i Mørretunnelen i Åfjord.

Den geologiske inspeksjonen har ikke noe med malinga av tunnelen å gjøre, men det faller tilfeldigvis sammen i tid, sier Lien. 

Vegingeniøren sier inspeksjonen er noe som utføres regelmessig på linje med inspeksjon av stikkrenner og kummer.

Kvitmaling

Trafikksikkerhetsutvalget i Åfjord foreslo at det installeres lys i tunnelen. Når bilister kjører inn i den korte tunnelen fra den ene sida, blir de delvis blendet av lyset som kommer inn i den andre enden. Dette mente utvalget at en kan avhjelpe med å få inn lys. Dette blir det ikke noe av. I alle fall ikke i denne omgang. En av årsakene til det er mellom annet at det skal fraktes deler av vindmøllene gjennom den, og da vil det kunne bli for lite klaring om det kommer inn lysarmaturer i taket. Som et avbøtende tiltak for å øke trafikksikkerheten, ble det foreslått at en skal kvitmale tunneltaket. Dette arbeidet vil bli utført av Mesta. 

LES OGSÅ:

Vil sikre mørk tunnel