– Vi må forsvare oss mot sniksentraliseringa

– Det er brei enighet i det politiske miljøet i Åfjord om hva det ekstra økonomiske handlingsrommet fra vindkraftutbygging og oppdrettsmillioner bør brukes til. Vi må styrke infrastrukturen i kommunen for å motvirke sniksentraliseringa, sier varaordfører Jon Husdal (Sp).

Nyasfaltert veg mot Frøneset i Åfjord.   Foto: Snorre Berg

Nyheter

Åfjord kommune har de seinere åra satset friskt og offensivt på mange områder. To nye skoler er bygd i Stokksund og på Årnes. Nytt sykehjem er bygd og nå skal det bygges ny svømmehall og nytt badebasseng. Gjennom innsats i Åfjord Utvikling, der kommunen er deleier, satses det på næringsutvikling. Med unntak av svømmehallen og idrettshallen, ser Husdal på prosjektene som noe som uansett måtte kommet på det politiske sakskartet.