Antar at 90 prosent av 7000 avløpsanlegg er for dårlige. Nå tar kommunene grep.

De seks kommunene på Fosen antar at 90 prosent av rundt 7000 private avløpsanlegg på Fosen ikke tilfredsstiller moderne rensekrav. Nå arrangerer kommunene kurs for entreprenører og saksbehandlere for å være rustet for fremtiden.

Illustrasjonsbilde av utedo   Foto: NTB Scanpix

Nyheter

- Kravene til avløp blir stadig skjerpet ettersom Forurensingsloven også stadig innstrammes. Derfor har alle de seks kommunene gått sammen om et kurs rettet mot entreprenører sånn at vi har beredskapen som trengs for å utbedre avløpsanleggene når de forespørslene kommer fra hus- og hytteeiere på Fosen, sier Svein Erik Morseth, som er byggesaksbehandler i Bjugn kommune.

18. og 19. september avholdes et todagers kurs med fokus på renseanlegg. Hele den andre kursdagen brukes på feltarbeid ved Klakken for å se på avløpsanlegg i praksis.

90 prosent

Vannmyndighetene på Fosen regner med at det er omkring 7000 anlegg for spredte avløp der kloakken håndteres av private system i stedet for å gå inn i offentlige avløpsnett.

De antar at omkring 90 prosent av de spredte avløpsanleggene ikke tilfredsstiller de moderne kravene til avløpshåndtering.

- Det er mange som har gamle avløpsanlegg som det ikke er gjort noe med på mange tiår. For eksempel finnes det mange som har slamavskillere med betongringer i Bjugn det trolig er lekkasjer på etter lang tid i drift uten rehabilitering. Mange av dem går også ut i bekker, sier Morseth.

- Vi snakker ikke om pålegg om utbedring til alle de 90 prosentene vi antar har for dårlige anlegg i dag. Det er litt usikkert hvordan vi skal håndtere situasjonen, men vi vil føre tilsyn og gjøre individuelle vurderinger av avløpsanleggene, sier han.

Saksbehandlere

Morseth sier det mandag like før påmeldingsfristen går ut er 41 påmeldte til kurset. Entreprenører og kommunale saksbehandlere som vurderer avløpssaker er tungt representert.

- Tanken nå er å få på plass kunnskapen hos entreprenørene på Fosen slik at vi er klare til å håndtere fremtidige behov. God vannkvalitet og miljø er et satsningsområde på Fosen. Derfor tar kommunene grep i fellesskap, sier Svein Erik Morseth